Czy banki wprowadziły w błąd kredytobiorców? Co warto wiedzieć o unieważnieniu WIBOR

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję, która może mieć istotny wpływ na sytuację wielu kredytobiorców. W wyniku tej decyzji wskaźnik WIBOR został tymczasowo usunięty z umów kredytowych, co sugeruje, że może on nie być w pełni wiarygodnym wskaźnikiem.

Ponadto wielu kredytobiorców może nie być w pełni świadomych ryzyka związanego z WIBOR-em podczas podpisywania umowy kredytowej.

Czy unieważnienie WIBOR wpłynie na sytuację kredytobiorców?

W przypadku unieważnienia WIBOR, osoby spłacające kredyt oparty na tym wskaźniku będą mogły ubiegać się o zwrot kwot rat już wpłaconych. Ponadto, wykreślenie WIBOR z umowy kredytowej może skutkować obniżeniem oprocentowania kredytów o około 7,5%, co stanowi znaczące obniżenie kosztów dla niektórych kredytobiorców.

W rezultacie kredytobiorcy będą mieli możliwość unieważnienia umowy kredytowej z WIBOR lub uzyskania zwrotu już wpłaconych pieniędzy.

Skomplikowany proces unieważnienia umowy kredytowej – jak się do niego przygotować

Unieważnienie kredytu jest procesem skomplikowanym, wymagającym pomocy prawnika i uzyskania wielu dokumentów, ale może to być korzystne dla kredytobiorcy, jeśli zostaną udowodnione nieprawidłowości ze strony banku.