Unieważnienie WIBOR – sprawdź, co może to oznaczać dla ciebie

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał ważne orzeczenie, które może dotyczyć wielu kredytobiorców. Zgodnie z tym orzeczeniem, tymczasowo usunięto wskaźnik WIBOR z umowy kredytowej. W wyniku tego wskaźnik został tymczasowo usunięty z umowy. Co może to oznaczać dla kredytobiorców?

Unieważnienie WIBOR – nowa nadzieja dla kredytobiorców

To świadczy o narastającej opinii, że WIBOR może być niewiarygodnym wskaźnikiem, a podczas zawierania umów banki nie ujawniają kredytobiorcom pełnego ryzyka związanego z tym wskaźnikiem. Pojawiają się także głosy, że WIBOR może być tak zwaną klauzulą niedozwoloną. W przypadku unieważnienia WIBOR, osoby spłacające pożyczki oparte na tym wskaźniku będą miały prawo do zwrotu kwot już wpłaconych na raty kredytowe.

Unieważnienie WIBOR – dlaczego warto żądać zmian w swojej umowie kredytowej

Dodatkowo, unieważnienie WIBOR i jego usunięcie z umowy kredytowej może prowadzić do obniżenia oprocentowania kredytów o około 7,5%, co dla wielu kredytobiorców może stanowić znaczące obniżenie kosztów. Z tego powodu, kredytobiorcy mają teraz możliwość unieważnienia umowy kredytowej z WIBOR lub uzyskania zwrotu już wpłaconych kwot.