Kiedy może dojść do unieważnienia WIBOR?

Czy wiesz, kiedy może dojść do unieważnienia WIBOR? Dowiedz się, jakie są potencjalne powody i jakie korzyści mogą wyniknąć dla kredytobiorców.

WIBOR do unieważnienia? Sprawdź, jak to wpłynie na twoje kredyty

Wskaźnik WIBOR, znany również jako Warsaw Interbank Offered Rate, pełni kluczową rolę jako wskaźnik używany przez banki do określania stawek procentowych w kredytach międzybankowych i hipotecznych. Niestety, ostatnio pojawiły się niepokojące sygnały dotyczące jego wiarygodności, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach w 2022 roku. W związku z tym orzeczeniem WIBOR został tymczasowo wyłączony z umowy kredytowej, przynosząc korzyści dla kredytobiorcy w postaci obniżenia wysokości rat.

Jakie mogą być skutki unieważnienia WIBOR?

Uznane nielegalność WIBOR może w ujęciu długoterminowym wywołać niepewność i utratę zaufania w sektorze finansowym. Banki mogą być zmuszone do rewidowania swoich procedur ustalania stawek procentowych oraz korzystania z innych wskaźników. To może prowadzić do większej regulacji i nadzoru nad procesem udzielania pożyczek przez banki.

W ujęciu krótkoterminowym, sądy mogą orzekać na korzyść kredytobiorców, którzy opierali swoje umowy kredytowe na tym wskaźniku. Może to prowadzić do zmiany warunków umów, obniżenia oprocentowania lub rekompensat finansowych dla kredytobiorców.

Gdzie szukać pomocy?

Wskazane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże zrozumieć opcje dostępne dla kredytobiorcy w przypadku chęci podjęcia próby unieważnienia WIBOR w umowie kredytowej. Przed podjęciem decyzji o wejściu na drogę sądową, zaleca się dokładną analizę sytuacji i faktów, przedstawionych przez prawnika, aby mieć pełen obraz możliwych konsekwencji i skutków prawnych.