Unieważnienie kredytu złotowego w Polsce – kiedy jest to możliwe?

Jeśli kredytobiorca posiada podstawy do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, powinien skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu i zgłosić swoje roszczenie. Jeżeli bank nie odpowie na takie zgłoszenie lub nie uzna roszczenia kredytobiorcy, ten ma możliwość złożenia pozwu do sądu w celu uzyskania orzeczenia o unieważnieniu umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytowej – wszystko, co musisz wiedzieć

Przepisy prawa w Polsce określają warunki, w jakich umowa kredytowa może zostać unieważniona. Istnieją kilka sytuacji, w których kredytobiorca może skorzystać z tego środka:

  • Błąd, groźba lub podstęp,
  • Nieważność lub ograniczona zdolność prawna,
  • Przestępstwo lub sprzeczność z zasadami społecznymi,
  • Wprowadzenie w błąd lub nadużycie słabości.

Unieważnienie kredytu złotowego

Warto również wspomnieć, że w Polsce zdarzają się przypadki unieważnienia umów kredytowych związanym z wykorzystaniem wskaźnika WIBOR.

Unieważnienie kredytu złotowego i umowy kredytowej to proces skomplikowany. W przypadku podejmowania takich kroków zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże ocenić sytuację i poprowadzi działania w celu unieważnienia umowy kredytowej.