Ochrona majątku firmy przedsiębiorcy w przypadku przedwczesnej śmierci

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą niesie za sobą poważne konsekwencje. Skutki tego zdarzenia dotykają i dotyczą potencjalnych spadkobierców.

Rozwiązaniem zabezpieczającym spadkobierców przed utratą majątku, majątku firmy w przypadku śmierci przedsiębiorcy jest stworzenie planu sukcesji, określenie konkretnych kroków prawnych, ubezpieczenie / polisa sukcesyjna.

Do najważniejszych zagrożeń związanych ze statusem i majątkiem firmy jednoosobowej w przypadku śmierci przedsiębiorcy należą:

  • brak dziedziczenia marki, nazwy firmy, numeru NIP
  • ustanie / wygaśnięcie koncesji i pozwoleń nadanych na konkretną firmę / NIP
  • wygaśnięcie umów o pracę z zatrudnionymi pracownikami ( takiej grupie pracowników przynależy odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia adekwatnego do okresu wypowiedzenia ) – obowiązek wypłaty świadczeń przechodzi na spadkobierców
  • rozwiązanie umów handlowych, kontraktów
  • rozwiązanie umów kredytowych przedsiębiorcy z obowiązkiem natychmiastowej całkowitej spłaty – w tym wypadku bank będzie domagał się od spadkobierców spłaty kredytu

Wszystkie powyższe zdarzenia obciążają bezpośrednio spadkobierców.

Jednoosobowa  działalność gospodarcza to firma oparta na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w gminie stąd gdy zabraknie przedsiębiorcy działalność gospodarcza zostaje z mocy prawa zamknięta.

Z chwilą zgonu osoby prowadzącej działalność wygasają wszelkie umowy, a konto firmowe zostaje zablokowane. Spadkobiercy muszą złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie trwać będzie nie krócej niż 6 miesięcy.

W tym czasie należy zapłacić należne podatki, odprawy dla pracowników, zaległe faktury, ZUS itp.  Konto bankowe jest zablokowane do czasu stwierdzenia nabycia spadku ( nie krócej niż 6 miesięcy). Do zobowiązań doliczane są ustawowe odsetki.

Rozwiązaniem zabezpieczającym spadkobierców przed utratą majątku, majątku firmy w przypadku śmierci przedsiębiorcy jest stworzenie planu sukcesji, określenie konkretnych kroków prawnych, ubezpieczenie / polisa sukcesyjna.

Polisa sukcesyjna / ubezpieczenie sukcesyjne:

Kontakt:

Jarosław Intek

Konsultant ds. Planowania Finansowego

tel: 796 001 115

Szukaj haseł: polisa sukcesyjna, ubezpieczenie sukcesyjne, ubezpieczenia bydgoszcz, prudential bydgoszcz

20 marca, 2017