Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania przez Polski-Portal-Finansowy.pl oraz właściciela i zarządzającego:  Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek danych osobowych zawartych we wniosku / formularzu online jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Wypełniając wniosek / formularz online wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Polski-Portal-Finansowy.pl – Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek danych osobowych czyli: Imię, Nazwisko, data urodzenia, data rozpoczęcia działalności firmy, dochód, adres e-mail, miasto i województwo zameldowania – prowadzenia działalności firmy, telefon kontaktowy, preferowane godziny kontaktu w celach marketingowych oraz handlowych i informacyjnych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania oferty kredytowej, pożyczkowej, ubezpieczeniowej, faktoringowej, leasingowej lub innej wybranej finansowej poprzez zewnętrzne podmioty współpracujące z Zarządzającymi Portalem. Zostaliście tym samym poinformowani Państwo, iż administratorem danych osobowych jest Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek przy ul. Cieszkowskiego 9 / 15 B, 85-052 Bydgoszcz oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia, oraz potwierdzacie, że udostępniłem/łam swoje dane osobowe dobrowolnie.

Korzystając z newslettera oraz wniosku / formularza online wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek oraz jednostek współpracujących w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Wyrażacie także Państwo zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w celach marketingowych, biznesowych, handlowych jednostkom współpracującym z Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek z siedzibą w Bydgoszczy, wskazanych w Regulaminie serwisu www.polski-portal-finansowy.pl.
REGULAMIN