Ugody z wierzycielami

W przypadku wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej sprawa zostaje przekazana w danym banku z komórki kredytów do działu windykacji.

W takich przypadkach istnieje możliwość próby ( często realna ) porozumienia z bankiem w celu zawarcia UGODY, restrukturyzacji kredytu.

Zobowiązując się do wynegocjowanych warunków spłaty zadłużenia, gdy z chwilą wypowiedzenia umowy cała należność jest wymagalna, bank / dział windykacji może wspólnie z dłużnikiem na nowo określić zasady spłaty dotychczasowego kredytu.

Propozycje ugodowe podpisywane w banku muszą zawierać realne zapisy dla obydwu stron oraz określają wysokość miesięcznej raty, spłatę w określonym czasie oraz czynniki i parametry na nowo ustalone przez obydwie strony.

Wniosek online