Polisa sukcesyjna dla Firm

Jako przedsiębiorcy i właściciele firm nie jest możliwe założenie, że będziemy bezwzględnie nieśmiertelni. Nieoczekiwane zdarzenie losowe jakim jest śmierć, nieszczęśliwy wypadek, brak możliwości wykonywania pracy zawodowej na skutek choroby to olbrzymie ryzyko biznesowe wpływające na losy rodziny, wspólników, firmy itp.

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W przypadku śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej następuje sekwencja poniższych zdarzeń:

– umowy o pracę wygasają a pracownikom należy wypłacić należne odprawy

– rachunki bankowe firmy ulegają zamrożeniu

– koncesje i pozwolenia wydane firmie tracą ważność

– następuje wygaśnięcie pełnomocnictw (ZUS, urząd podatkowy)

– wygasają z oczywistych powodów zawarte wcześniej umowy

– niezapłacone podatki są nadal wymagane (dochodowy, VAT)

– raty kredytu bez względu na jego tytuł są nadal obciążeniem rodziny

– kontynuowane są zobowiązania z tytułu leasingu (urządzenia, maszyny, pojazdy)

– czynsze z tytułu użytkowania nieruchomości są nadalwymagalne (biuro, działka, magazyny )

 

SPÓŁKA JAWNA

– w przypadku gdy umiera jeden ze wspólników Spółki Jawnej, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka taka ulega likwidacji

– konsekwencje zdarzenia prowadzą do tej samej sekwencji problemów, które zostały wymienione powyżej

 

W jaki sposób zabezpieczyć dalsze losy rodziny, małżonka, dzieci?

 

W tym celu przedsiębiorca zabezpiecza bezpieczeństwo i finanse poprzez Polisy ochronne / sukcesyjne.

Ubezpieczenie takie pokrywa spłatę zobowiązań Firmy / Spółki całkowitą lub częściową przy uwzględnieniu zobowiązań kredytowych, leasingowych, pracowniczych, skarbowych, zabezpieczeniu funkcjonowania na kolejne 3-5 lat dla rodziny, firmy itp.

Zalety Polisy ochronnej / sukcesyjnej:

  1. Jeśli przedsiębiorca nagle umiera – rodzina (żona) otrzymuje środki do życia
  1. Jeśli przedsiębiorca nagle umiera długi firmy nie pogrążą rodziny
  1. Firma dalej działa poprzez zapewnienie możliwości dalszego funkcjonowania firmy po śmierci właściciela lub wspólnika
  1. Jeśli przedsiębiorca utrzyma czas opłacania polisy bez nagłych, nieszczęśliwych zdarzeń – skorzysta z Gwarantowanej wypłaty określonej w umowie Sumy Ubezpieczenia ( otrzymuje dodatkowy ekstra kapitał do dowolnego wykorzystania )

 

Zapraszam do umówienia się na spotkanie konsultacyjne i przeprowadzenie bezpłatnej analizy sytuacji w Państwa Firmie ( Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Spółka Prawa Handlowego ), dzięki której wspólnie określimy ile możecie Państwo zyskać dzięki dobrze dobranej polisie / ubezpieczeniu w przypadku niezapowiedzianych zdarzeń losowych.

 

Jarosław Intek

Konsultant ds. Planowania Finansowego.

Prudential Bydgoszcz.

+ 48 796 001 115

 

sukcesja, polisa sukcesyjna, ubezpieczenia bydgoszcz, ubezpieczenia dla firm