Pisanie Biznes Planów

Jako www.polski-portal-finansowy.pl, w celu przyspieszenia Państwa procedur związanych z finansowaniem / kredytowaniem określonego projektu pomożemy napisać profesjonalny i pełen biznesplan pod Państwa potrzeby.

Struktura biznes planu obejmować będzie:

 • wprowadzenie, opis i cele wnioskującego, opis i cele przedsięwzięcia, przesłanie wstępne projektu i uzasadnienie celowości projektu, czynniki sukcesu
 • uwarunkowania prawne
 • charakterystykę przedsiębiorstwa, branży / rynku działania
 • plan marketingowy – opis produktu / inwestycji, otoczenie marketingowe, segmentacja klientów, opis konkurencji, analiza SWOT, planowanie i prognoza przychodów, polityka cenowa, założenia ilości sprzedaży, możliwości rozwoju usług / towarów / produktów, promocja, reklama tradycyjna i internetowa, dystrybucja
 • rozwiązania alternatywne, kamienie milowe, strategie i ich wdrożenie
 • zarządzanie projektem / inwestycją ( kadra, plany zatrudnienia, struktura organizacyjna )
 • opis nakładów inwestycyjnych
 • harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 • planowanie finansowe oraz zestaw analiz / sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • prognozowanie finansowe przedsięwzięcia z okresem zwrotu, przepływami pieniężnymi, progiem rentowności, prognozowanie: efektywności, rentowności, rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych, ostateczne wskaźniki finansowe
 • finansowanie przedsięwzięcia ( analiza kredytowania bankowego lub prywatnego – kwota kredytu, wkład własny, prowizje, oprocentowanie, raty, okres kredytowania, realność i możliwość spłat finansowania itd. )

kontakt@polski-portal-finansowy.pl

Tel. + 48 514 668 420

Wniosek online