Oszczędzanie

Podstawowym instrumentem / metodą oszczędzania bankowego dedykowanego dla klientów indywidualnych oraz firm są konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe.

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy, umożliwiający oszczędzanie i  dodatkowo zarabianie, dzięki podwyższonemu oprocentowaniu, wyższemu niż na standardowo prowadzonym koncie osobistym. W przeciwieństwie do lokaty bankowej,  w każdej chwili istnieje możliwość wpłacania i wypłacania z konta środków bez straty odsetek.

Lokata terminowa to sposób na pewny, przewidywalny zysk. Lokata może zostać założona jako nieodnawialna lub odnawialna. Po upływie okresu umownego lokaty odnawialnej, bank przedłuży ją automatycznie na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia. Odsetki od lokaty wypłacane są po zakończeniu umowy lokaty, na wskazany przez klienta rachunek.

Innymi formami oszczędzania środków pieniężnych są następujące produkty finansowe oferowane przez banki: konta emerytalne, programy oszczędnościowe, inwestycyjne lokaty terminowe, produkty strukturyzowane, złoto inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego itp.

Wniosek online