Kredyty preferencyjne i dotowanie z UE

W ramach Programów Regionalnych na lata 2014- 2020 zostanie przyznana nowa pula nisko i preferencyjnie oprocentowanych pożyczek i poręczeń dla firm oraz działalności gospodarczych.

Wsparcie unijne obejmie w tym okresie kwotę ponad 5 mld zł.

Pożyczki w ramach Programów Regionalnych mogą zostać przeznaczone na: kapitał inwestycyjny, kapitał obrotowy, kapitał inwestycyjno-obrotowy, przeznaczenie niesklasyfikowane.

Wnioskowanie projektu jest proste ale wymaga profesjonalnego wsparcia, akceptacji perspektywy czasowej w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku oraz przygotowania prawidłowego biznes planu.

Unijne pożyczki w zależności od przeznaczenia udzielane są na okres od 3 do 7 lat. Oprocentowanie pożyczek kształtuje się na poziomie około 2-3 % w skali rocznej. Maksymalne kwoty pożyczek dostępnych w latach 2014-2020 nie będą mogły przekroczyć 1 mln zł i trafią do firm, które w głównej mierze przeznaczą uzyskane środki na zakup środków trwałych czyli wartości niematerialnych i prawnych.

Pomagamy w uzyskaniu pożyczek ze środków unijnych, wnioskujemy, prowadzimy procedury, piszemy biznes plany.

W celu zapytania ofertowego prosimy o wypełnienie formularza online lub tradycyjny kontakt.

Wniosek online