Kredyty bankowe

Poniżej przedstawiamy wybrane i istotne z punktu widzenia konsumenta numery Art. Prawa Bankowego opisujących zagadnienia regulujące zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw, banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

Wybrane Art. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Prawie bankowym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128; zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 559, poz. 978, poz. 1166, poz 1223).

Po szerszą lekturę zapraszamy do aktualnych tekstów ustaw publikowanych w ogólnie dostępnych źródłach.

Rozdział 1.Przepisy ogólne

Art. 5.1. – Czynności bankowe

Art. 6. 1. – Dozwolone czynności poza bankowe

Art. 6b. 1. – Odpowiedzialność banku za szkody

Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków

Art. 13b. – Gromadzenie przez KNF informacji publikowanych przez banki

Art. 20. 1. – Pojęcie i statut banku spółdzielczego

Art. 30. 1. – Konieczne warunki do utworzenia banku

Art. 40. 1. – Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju

Art. 40a. 1.-  Obowiązki oddziału banku zagranicznego

Art. 42. 1. – Przedstawicielstwa zagranicznych banków i instytucji kredytowych

Rozdział 3. Rachunki bankowe

Art. 52. 1 . – Umowa rachunku bankowego

Art. 54. 1. – Wyłączenie od egzekucji środków bankowych

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań

Art. 69. 1. – Umowa kredytu

Art. 70. 1. – Zdolność kredytowa

Art. 74. – Obowiązki kredytobiorcy

Art. 75. 1. – Obniżenie kwoty kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu

Rozdział 6. – Gwarancje bankowe, poręczenia, akredytywy

Art. 81. 1. – Gwarancja bankowa

Art. 85. 1. – Akredytywa dokumentowa

Art. 86. 1.- Akredytywa pieniężna

Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

Art. 104. 1. – Tajemnica bankowa. Wyłączenia

Art. 105. 1. – Przypadki obligatoryjnego udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową

Art. 109. 1. – Ogólne warunki umów. Regulaminy

Art. 110. – Prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych

Rozdział 11. Nadzór bankowy

Art. 131. 1. – Komisja Nadzoru Bankowego – zadania

Dołożyliśmy wszelkich starań aby wybrać najistotniejsze artykuły i zagadnienia Prawa bankowego przydatne Klientom rynku finansowego.

Wniosek online