Faktoring

Faktoring to usługa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firmy.

Za prowizją / wynagrodzeniem firma faktoringowa przejmuje przyszłe dochody z tytułu dostaw towarów lub usług. Monitoring, kontrola i wyjaśnianie opóźnienia w płatnościach na rzecz klienta, windykacja, leży po stronie faktora i odciąża firmę od pracochłonnej strony biznesu. Jednocześnie z chwilą wystawienia swojemu odbiorcy faktury, firma może uzyskać od faktora określoną część wartości wystawionego dokumentu.

Warunki oraz terminy płatności ustalane są z każdą z firm faktoringowych według indywidualnych zapisów umowy. Dodatkowo zabezpieczeniem przychodów objęte są płatności krajowe oraz zagraniczne, istnieje możliwość ubezpieczenia od opóźnień lub niewypłacalności kontrahenta.

Polecamy firmy faktoringowe sprawdzające na rzecz klienta nowych kontrahentów, analizujące pułap bezpiecznej sprzedaży, wypłacające w jak najkrótszym czasie zdecydowaną większość wolumenu wystawionej faktury oraz podpisujące umowy bez regresu z ubezpieczeniem.

Koszty obejmujące usługi faktoringu kształtują się na poziomie 0,5-3 % wartości faktury brutto dla 30 dniowego terminu płatności.

Istnieje możliwość wyboru faktora z szerokiej gamy usług bankowych oraz poza bankowych.

Wniosek online