Pożyczki bez analizy BIK

Procedowanie finansowania takiego jak kredyty, pożyczki czy leasing w oparciu o kryteria wyznaczone przez instytucję finansową opierają się między innymi o analizę ‘’historii kredytowej’’ Klienta zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej.

‘’Historia kredytowa” stanowi dla większości instytucji finansowych jeden z kluczowych czynników na podstawie, którego oceniana jest wiarygodność oraz rzetelność Klienta w stosunku do obecnych a tym samym do przyszłych zobowiązań.

W przypadku, gdy w ‘’historii kredytowej’’ Klienta widnieją przypadki kredytów wypowiedzianych, poddanych egzekucji, nieterminowej spłaty zadłużenia, ponadprzeciętnej ilości zapytań kredytowych uzyskanie kredytu bankowego jest często niemożliwe.

Każdy z odbiorców usług bankowych, finansowych może samodzielnie założyć konto indywidualne w BIK, samodzielnie dokonać oceny własnej ‘’historii kredytowej’’ oraz kontrolować stan swojego obecnego zadłużenia.

Usuwanie wpisu z rejestru jest czynnością czasochłonną i zależną od decyzji określonego banku.

W przypadku odmowy banku co do możliwości udzielenia kredytu, pożyczki, finansowania ze względu na ‘’złą historię kredytową’’ istnieją instrumenty finansowe / firmy pozwalające na uzyskanie środków pieniężnych w oparciu o kryteria nie uwzględniające raportu z Biura Informacji Kredytowej.

Wniosek online