Banki spółdzielcze

Bankowość spółdzielcza.

Banki spółdzielcze w świetle przepisów prawa spółdzielczego łączą funkcję spółdzielni oraz dobrowolnie zrzeszają nieograniczoną liczbę osób o zmiennym składzie osobowym, prowadzącym w interesie swoich członków działalność bankową.

Banki spółdzielcze to doskonałe instytucje kredytowe opierające swoje zasady działania na bliskich relacjach z klientami lokalnymi.

Znakomitą większość Banków spółdzielczych stanowią rolnicy indywidualni, przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.

Listę banków spółdzielczych zamieszczamy na stronie Lista banków komercyjnych i spółdzielczych.

Wniosek online